En viktig lederstilling

Elverum kommune har mange spennende stillinger. En er lyst ledig nå, nemlig stillingen som rektor på Elverum Ungdomsskole. Denne skolen er en av de største ungdomsskolene i landet. Det er en krevende stilling for ungdomsskolen er som en liten bedrift med rundt 50 årsverk. Og oppgaven er å utvikle våre verdifulle ungdommer så de klarer å møte sine utfordringer på en god måte. De representerer fremtiden. Stillingsannonsen er ute nå og der søker vi en trygg og modig person, vedkommende må være god på relasjoner og være utviklingsorientert. Det siste hører med til alle lederstillinger i kommunen.

Uke 18

Et av møtene denne uka handler om politikerportal, dvs vi legger til rette for ipad-bruk og egen portal for kommunens politikere. Jeg opplever at politikerne er utålmodige og gjerne vil ha løsningen klar til bruk så raskt som mulig - og det er bra. Det vil ta litt tid før det fungerer smertefritt, men dette vil gi oss en ny hverdag. Mange andre kommuner har høstet gode erfaringer med slikt verktøy, og det skal vi også klare.

På fredag blir det strategiseminar for Terningen nettverk på Skogmuseet. Her deltar bl a flere bedrifter på Terningen Arena samt høgskolen, forsvaret, Elverumregionens Næringsutvikling, Elverum kommune, Hedmark Fylkeskommune. Nettverket er et 3-årig prosjekt. Marit Aralt Skaug fra Høgskolen er inspirerende prosjektleder, selv leder jeg styringsgruppa og skal lede seminaret. Forhåpentligvis skal vi erfare at vi har fått til en del i nettverket hittil, og vi skal legge grunnlag for videre offensiv satsing. Marit er god til å skaffe oss innpass i andre nettverk og få kontakter i interessante miljøer i Norge.

Nytt år

Nytt år - nye muligheter ! Det kan høres ut som en floskel, men er også reelt. I et kommuneliv starter vi med nytt budsjett, ny politisk møteserie, nye ledermøter, lederutvikling, medarbeiderdag etc ved årets begynnelse. Jeg tenker at mye spennende står foran oss, og jeg gleder meg til å angripe oppgavene og sørge for utvikling av kommunen vår. Det vil som alltid bli "ups and downs", og selvfølgelig håper jeg på flest oppturer. Mye er opp til en selv. Det må vi alle huske.

Jul

Jeg gleder meg til jul, og ser fram til ei koselig tid med faste tradisjoner. Jula skal feires som vanlig med familie og med mye god tradisjonsrik mat.

Men det er også andre tanker som lurer seg inn; alle har det ikke så bra i julehøytida. Mye av det som er vondt kan sikkert forsterkes i ei sånn tid der alle liksom skal være glade. Det trenger vår omtanke.

Allikevel skal vi glede oss over jula og bruke tida til å lade batterier til nytt år !

Pensjonistkaffe

Før jul har vi som tradisjon å stelle i stand pensjonistkaffe i kommunen. Det er ordføreren som inviterer. I år var det 113 påmeldte, og samtlige ga uttrykk for at de var fornøyd med tilstelningen. Det ble servert kaffe og bløtkake, og utlodning inngikk i programmet. Tord skolesjef spilte underveis, og ikke minst ble det spilt opp til dans. Dansegulvet var til tider nesten fullt, og vi må si at dansen under pensjonistkaffen ble en suksess - som må gjentas.  

Oppfølging

En rådmann følges opp på resultater - som alle andre bedriftsledere. Resultater er ferskvare. Vi er på en måte ikke bedre enn de siste resultatene tilsier. Men allikevel, løfter vi oss opp tili helikopterperspektiv så ser vi at kommunen er noe trygt og varig som er der og som sikrer at folk får sine rettigheter. Elverum kommune benytter mange "vanlige" verktøy som brukerundersøkelser, bench-marking (først og fremst med Kostra), søker etter "best practice" etc. Ved å ta i bruk slike verktøy så har vi blitt bedre. Men vi kan alltid utvikle oss mer. Nå skal vi inn i en fase hvor vi kommer til å satse på endringsledelse og informasjon/kommunikasjon.  

Samhandlingsreformen

Det er en stor jobb for en kommune å følge opp samhandlingsreformen. Mye rundt reformen er ikke klart. Allikevel forventes det at kommunene skal begynne å bygge opp alternative tjenester fra 1.1.12. Mye faglig skal avklares: utskriving/innskriving til sykehus, hvilke pasienter skal kommunene ta seg av eller sykehuset ta seg av. Mye politisk skal avklares: hva kan hver og en kommune gjøre selv, og hva må en samarbeide med andre kommuner om. Mye ny kompetanse må bygges opp i kommunene når de skal ta seg av pasienter som før ble behandlet på sykehus. Mange samarbeidsavtaler skal inngås mellom sykehus og kommuner samt kommunene imellom. Det viktigste er at  pasientene skal føle seg trygge i forhold til den behandling som de trenger. Ingen skal si annet enn at dette er en betydelig oppgave. Men vi angriper oppgaven og går på med friskt mot!

Kommunebudsjett

2.11.11 leverte rådmannen sitt budsjettforslag for 2012 og perioden 2012-15 til politisk behandling. Brutto utgjør budsjettet ca 1,2 milliarder kroner. Det er hver høst en stor jobb å lage budsjettet, med prosesser som involverer alle sektorene. Så har politikerne en stor og hektisk jobb fram mot 23. november når de skal gjøre sin innstilling til budsjettet. Formannskapets innstilling ligger ute til offentlig ettersyn i 14 dager, dvs Elverums innbyggere, interesseorganisasjoner, firmaer etc kan lese formannskapets innstilling til budsjettet og komme med kommentarer. Den 15. desember vil kommunestyret vedta kommunens budsjett for 2012 og økonomiplan 2012-15.

Informasjon og kommunikasjon

Jeg mener informasjon og kommunikasjon er et viktig område for en kommune. I dag lanserer Elverum kommune nye nettsider, alle oppfordres til å besøke disse. Det er videre ansatt ny informasjons- og kommunikasjonsrådgiver som begynner ca 1. februar neste år. Området informasjon og kommunikasjon vil også bli tatt inn i lederutviklingen i kommunen.  En kommune lever i høyeste grad i samspill med sine omgivelser og innbyggerne i kommunen. Gjennom disse tiltakene vil vi bli bedre på dette området !

Besøk i Namibia

Ei gruppe fra Elverum kommune har  besøkt Namibia. Elverumsamfunnet har vært i Namibia i over 30 år. Kommunen har hatt samar beidsavtale fra 1993. Landet ble selvstendig i 1990. Jeg var stolt av vår historie under besøket, og Elverum var til stede på flere arenaer. Bilde av samarbeidsavtale og av ordføreren hang på møterommet i kommunen, bilde av Glomma fant vi på ungdomshuset, krisesenteret får jevnlig penger fra damer i Elverum, en hel vegg på museet er dekket med avisutklipp fra besøk fra namibiske ledere i Elverum, i en barnehage hang tegning av Elverums-ugla, langt ute i bushen møtte vi en ungdom med T-skjorte fra Elverumsturneringa o.s.v. Vi opplevde ypperste luksus og dypeste fattigdom, det var mye å lære. Det ble inngått avtaler som gjør at Elverum kommune fortsetter vennskapssamarbeidet med Tsumeb kommune. 

Les mer i arkivet » Mai 2012 » April 2012 » Januar 2012
hits